O kancelarii

Działalność notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 164), zgodnie z którą notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Na notariusza zostałam powołana w maju 2000 roku.

POWRÓT

DANE
KONAKT

Kancelaria Notarialna
Anna Słomka Notariusz

ul. Długa Nr 53/1
85-304 Bydgoszcz

728 48 18 18
(52) 322 19 38