Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Dowiedz się więcej...zamknij
Dane teleadresowe:

tel./fax: (52) 322 19 38

kom.: 728 48 18 18

email: notariusz@annaslomka.pl

ul. Długa Nr 53/1

85-304 Bydgoszcz

 

Czynności notarialne

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne, w tym umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy spółek kapitałowych, testamenty i inne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły, w tym protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek, zebrań wspólnot mieszkaniowych i inne;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.